02 97 55 73 28 | Contact

Annuleringsverzekering

Camping La Plage heeft voor u een nieuw annuleringsverzekeringscontract afgesloten met Campez couvert de Gritchen – Tolède et associés.

Dit contract - hieronder meer informatie - houdt rekening met het COVID-risico en biedt dekking in het geval van annulering wegens ziekte die is aangegeven in de maand voorafgaand aan vertrek tengevolge van een epidemie of bij een instapweigering bij koorts als u het vliegtuig neemt.

Bij annulering wegens overmacht, bent u niet gedekt door deze verzekering. Maar uw camping heeft in zijn algemene voorwaarden "overmacht" voorzien.
Deze verzekering dekt ook de meer voorkomende gevallen van annulering: ernstige ziekte, ernstig ongeval, overlijden van u of een van uw familieleden, ontslag en ernstige schade aan uw voertuig (lees de volledige beschrijving van de algemene verzekeringsvoorwaarden).


Aarzel niet om een verzekering af te sluiten, want wat ook de reden voor uw annulering is, wij zullen u niet terugbetalen als onze algemene voorwaarden hierin niet voorzien.

Wanneer verzekeringsgaranties in het geding zijn, moet de verzekerde:
Gritchen Tolède et Associés binnen 10 werkdagen schriftelijk op de hoogte brengen van elk schade die tot vergoeding kan leiden (in geval van diefstal binnen twee werkdagen).

Dit termijn gaat in op het moment van kennisneming door de verzekerde van de schade die waarschijnlijk zal leiden tot de uitvoering van de garantie.
Na deze periode verliest de verzekerde elk recht op schadevergoeding als de vertraging schade heeft toegebracht aan de Maatschappij.
Informeer Gritchen Affinity over garanties die u voor hetzelfde risico met andere ondersteunende verzekeraars heeft afgesloten.

 

Voor een moderne en snelle afhandeling van uw schadeclaims, logt u in op de site van: www.declare.fr

U kunt hier uw ondersteunende documenten naar toesturen en de voortgang van uw dossier volgen.

Voor een standaard afhandeling kunt u uw schadeclaims per e-mail: sinistres@campez-couvert.com

of per post versturen:

Gritchen Tolède et Associés Sinistre –Campez couvert
27 Rue Charles Durand - CS70139
18021 Bourges Cedex

Camping de La Plage, 40 bis rue de Kervourden – Plage de Kervilen, 56 470 La Trinité sur Mer - Tel. 02 97 55 73 28

Copyright since 2014

Création site Internet - Edelweiss Studio / Création graphique - Mon Atelier Coloré